solar logo
O korpusu
Slovenščina
Vsi viri

Šolar 3.0

Korpus šolskih pisnih izdelkov

po izvornih besedilih
Vsa besedila
Tip popravka
1.907.562pojavnic
125.709povedi
5.482besedil
1.514besedil s popravki